In verband met ziekte is de praktijk tot nader order gesloten. Ik verwijs u naar mijn collega’s, zie:
https://www.nvrt.nl


 

Praktische informatie

Tarieven

Aan een kennismakingsgesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Het tarief voor de therapie is € 60,- per uur incl. BTW.
Meestal duurt een sessie twee uur. In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor jongeren, zijn sessies van één of anderhalf uur geschikter.

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de therapie geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Een overzicht van de mogelijke vergoedingen kun je vinden op www.nvrt.nl.

Aantal sessies

Soms kan een enkele sessie al veel verlichting bieden. Gemiddeld komt men een keer of zeven, meestal eens in de twee weken. Vaak komen cliënten na zo’n traject nog een tijdje eens in de paar maanden terug.

In ieder individueel geval bekijken we wat zinvol en gewenst is.

Contactinformatie

Praktijk voor regressie- en reïncarnatietherapie
Ingrid Peeterman
Tel. 06-83980589
info@regressie-therapie.org

Jutfaseweg 14c
3522 HB
Utrecht

Beroepsvereniging en klachtenregeling

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten (NVRT). Deze beroepsvereniging bewaakt het vakbekwaamheidsniveau en legt een beroepscode op.  Als lid ben ik verplicht regelmatig bij- en nascholing te volgen om zo op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in het vakgebied. Meer informatie vind je op www.nvrt.nl.
Via de overkoepelende organisatie NIBIG ben ik vanaf 1 januari 2017 ook aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Klik hieronder voor meer informatie over de klachtenregeling.

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er uiteraard naar uit dat je deze klacht zo snel mogelijk rechtstreeks met mij bespreekt.

Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je je tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris wenden. Mijn praktijk is via het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale gezondheidszorg) aangesloten bij Quasir (expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn). Op www.quasir.nl vind je de benodigde informatie om een klachtenfunctionaris in te schakelen.

Vervolgens kun je indien nodig het geschil voorleggen aan de Stichting Zorggeschil. Alle informatie hierover kun je vinden op www.zorggeschil.nl. Deze door het ministerie erkende geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen partijen te komen.

nibig

Neem contact op

2 + 1 =